Porovnání nákladů

Rodinný dům,
4 osoby, tepelná ztráta 8,5 KW
Kondenzační plynový
kotel
Tepelné čerpadlo
vzduch/voda
     

PROVOZ

   
Roční náklady na plyn v domě 26 446 Kč 0 Kč
Roční náklady na elektřinu v domě 16 400 Kč 21 891 Kč
Roční náklady elektrického bivalentního zdroje 0 Kč 7 295 Kč
Celkem 42 846 Kč 29 186 Kč
Úspora za rok   13 660 Kč
     

POŘIZOVACÍ NÁKLADY VČ. INSTALACE

   
Cena zařízení 40 000 Kč 49 756 Kč
Odkouření zařízení 8 000 Kč 0 Kč
Akumulační nádoba AKU 200 včetně bivalentního
zdroje
0 Kč 22 100 Kč
Bojler OKHE 160 SMART DRAŽICE 0 Kč 8 800 Kč
Montáž kotelny včetně materiálu, uvedení do
provozu firemním technikem
20 000 Kč 40 000 Kč
Zavedení plynu do budovy od hranice pozemku 25 000 Kč 0 Kč
Cena celkem včetně DPH 93 000 Kč 120 656 Kč
Rozdíl v pořízovací ceně včetně DPH   27 656 Kč

  

Z tabulky vyplývá, že za tepelné čerpadlo včetně montáže naším servisním technikem zákazník zaplatí 120 656,- Kč včetně 15% DPH. Za kondenzační plynový kotel včetně montáže a zapojení zákazník zaplatí 93 000,- Kč včetně 15% DPH. Rozdíl v pořizovacích nákladech činí 27 656,- Kč Provozem tepelného čerpadla zákazník ušetří 13 660,- Kč za rok. Jednoduchým výpočtem zjistíme, že rozdíl v pořizovacích nákladech teplného čerpadla se vyrovná za 2 roky. Po dvou letech zákazník ušetří 13 660,- Kč za každý rok. Za 15 let to je 205 000,- Kč. Tepelné čerpadlo je bezúdržbové a zcela nezávislé na dodávkách a ceně plynu.

Pořízovací cena tepelného čerpadla včetně uvedení do provozu firemním technikem je skutěčně výhodná. Oproti tepelným čerpadlům země voda je pořizovací cena tepelného čerpadla třetinová, což je nesporný argument pro volbu tepelného čerpadla vzduch voda.

Zárověň odpadá finančně náročný vrt, nebo plošně i finančně nákladná montáž kolektoru na zahradě domu. Pro takovou montáž kolektoru potřebujeme asi 300 m2 plochy pozemku navíc, což je finančně nákladné při cenách za 1 m2 plochy.

Samozřejmě, je tady možnost pořídit si elektrokotel, jehož pořizovací náklady jsou nižší, ale provozní náklady jsou mnohem vyšší než u plynového kotle. Pořízení a provoz elektrokotle je tedy v konečném důsledku podstatně nákladnější.



Porovnání
nákladů
Výběr
čerpadla

Tepelná čerpadlavzduch/voda a jejich výhody

  • Rychlá návratnost celkové investice
  • Nízké pořizovací náklady na tepelná čerpadla vzduch-voda
  • Témeř žádná údržba po dlouhá léta
  • Nenáročná instalace

Rychlý kontakt

David Zajíček

+420 737 44 48 43

info@tepelnacerpadla-levne.cz

Prodej, montáž a servis čerpadel v regionech: Ostrava, Opava, Havířov, Karviná, Český Těšín, Bohumín, Frýdek-Místek

Nabízíme kvalitní
tepelná čerpadla.