Časté dotazy

Proč se rozhodnout pro tepelné čerpadlo?

Pro instalaci tepelného čerpadla je mnoho dobrých důvodů:

 • Dostupná cena tepelného čerpadla voda/vzduch
 • Rychlá návratnost investice
 • Je vysoce spolehlivé
 • Skutečně nízké provozní náklady, šetří vaše peníze
 • Nízká sazba za elektřinu
 • Topí a zároveň ohřívá vodu
 • Šetrnost k životnímu prostředí
 • Nenáročná obsluha
 • Odpadají veškeré další nároky stavby - náklady na stavbu komínu a jeho údržba
 • Není potřeba místo pro kotel
 • Není nutné skladovat palivo (dřevo, pelety, uhlí atd.)

Jaké jsou typy tepelných čerpadel?

Tepelná čerpadla se rozdělují podle toho, z jakého prostředí odebírají teplo:

 • vzduch / voda
 • země /voda
 • voda / voda
 • vzduch / vzduch

Tepelná čerpadla jsou zařízení, která slouží k vytápění budov a ohřevu teplé vody. Tepelné čerpadlo odebírá teplo z přírody (vzduch, země, voda). Umí to díky speciální látce – chladivu. Princip čerpadel je obdobný jako u chladničky, ale s opačným systémem a mnohem větším výkonem. Nejčastěji se využívá tepelné čerpadlo na principu vzduch/voda. Další druhy čerpadel pracují na principu země/voda, voda/voda, vzduch/vzduch. Zdroj, odkud se energie čerpá, je uveden jako první.

Co to je bivalentní zdroj a bod bivalence?

Bivalentní neboli přídavný (záložní) zdroj bývá často navrhován jako elektrický a začíná pracovat při teplotě, kdy výkon tepelného čerpadla nestačí pro pokrytí tepla. Pomáhá tedy tepelnému čerpadlu v případě že čerpadlo "nestíhá".
Bod bivalence je teplota, kdy se zapíná záložní zdroj a obyčejně to je při -3C.

Co to je topný faktor ?

Topný faktor (COP – Coefficient of Performance)

Topný faktor patří mezi základní a nejdůležitější údaje a parametry o teplném čerpadle. Tento údaj je bezrozměrný, neudává se žádná jednotka, je to prostě bezrozměrové číslo. Udává, jak účinně tepelné čerpadlo pracuje a vypovídá o „účinnosti“ tepelného čerpadla. Jedná se o poměr mezi vyrobeným teplem a skutečně spotřebovanou elektrickou energií na výrobu tepla. Čím je vyšší topný faktor, tím efektivněji tepelné čerpadlo pracuje. Uveďme jednoduchý příklad: výkon tepelného čerpadla je 12 kW a elektrický příkon 3,3 kW .

12kW / 3,5kW = 3,42

Pokud má tedy tepelné čerpadlo topný faktor 3,42 znamená to, že dokáže vyprodukovat 3,42 x více tepla, než kolik je třeba dodat elektrické energie pro jeho provoz.

Jaká je návratnost tepelného čerpadla?

Obvykle se tato návratnost investice do tepelného čerpadla pohybuje okolo 5-ti až 10-ti let. Velkou výhodou je pořízení tepelného čerpadla vzduch/voda.Vzhledem k relativně nízké pořizovací ceně a stále dokonalejší technologiích tepelného čerpadla vzduch/voda je i návratnost rychlá. U tohoto typu tepelného čerpadla se nemusí provádět žádné zemní vrty nebo instalovat kolektory uložené pod zemí. Taktéž není nutná velká plocha pozemku pro instalování kolektorů (zhruba trojnásobek vytápěné plochy domu). Cena čerpadla včetně příslušenství a montáže odbornou firmou je velice přijatelná . Návratnost investice se pohybuje okolo 2 – 5 let.

Jak dlouho trvá instalace tepelného čerpadla?

Při splnění všech podmínek lze instalaci tepelného čerpadla realizovat do 1 dne.

Co je akumulační nádoba?

Akumulační nádoba slouží k vyrovnání teploty vody v otopné soustavě a tím i v objektu. Též prodlužuje chod tepelného čerpadla i jeho pauzy, tím snižuje takt a prodlužuje životnost tepelného čerpadla.

Na jakou teplotu ohřeje tepelné čerpadlo topnou vodu?

Teplota topné vody z tepelného čerpadla se pohybuje v rozmezí 35°C až 60°C, dosahování vyšších teplot pomocí tepelného čerpadla není efektivní. Platí, že čím nižší teplota topné vody, tím efektivnější je provoz tepelného čerpadla, proto je dobré vytápět v objektu pomocí podlahového vytápění nebo velkoplošných radiátorů.

Je možné použit podlahové vytápění?

Ano, je to velice výhodné a pohodlné. Podlahové vytápění oproti jiným zařízením poskytuje vytápění mírné, rovnoměrné celoplošné teplo po celé ploše podlahy a tím vám dodá pocit pohody.

Podlahové vytápění využívá teplotu vody okolo 35°C. Nízká teplota v rozvodech snižuje tepelné ztráty, ale především zlepšuje ekonomiku provozu. Nižší teplota znamená vyšší topný faktor a nižší provozní náklady. Navíc k dosažení tepelné pohody člověka postačuje teplota vzduchu o cca 2°C nižší než při použití radiátorů a snížení teploty vzduchu o každý jeden °C znamená úsporu 6-8% energie.

Je možné uplatnit při montáži sníženou 15% sazbu DPH ?

Ano, při montáži odbornou firmou je možné sníženou sazbu uplatnit. Tepelné čerpadlo včetně příslušenství je pevně spojené se stavbou a tudíž se na dodávku tepelného čerpadla včetně montáže vztahuje snížená 15% sazba DPH.

Co je to tepelná ztráta objektu a proč se počítá?

Jednoduše řečeno, výpočet tepelná ztráty nám ukáže, kolik tepla se ztratí okny, stěnami, stropy, střechou objektu a různými profuky a větráním za určitý čas. Výpočet tepelné ztráty udává, kolik tepla je potřeba vyrobit pro vytopení budovy.

Tepelná ztráta nám taktéž ukazuje, jaký výkon musí mít navržené tepelné čerpadlo, aby bylo schopno tuto ztrátu pokrýt. Proto je výpočet tepelné ztráty objektu při navrhování výkonu tepelného čerpadla nezbytný.

Bude tepelné čerpadlo vzduch voda dostatečně funkční i při teplotách okolo -20 °C?

Tepelná čerpadla typu vzduch/voda (resp. vzduch/vzduch) jsou schopná pracovat až do venkovních teplot -25°C,

Je možné kombinovat solární ohřev s tepelným čerpadlem?

Tepelná čerpadla jsou výrazně efektivnější než solární zařízení. Pokud jsou již solární zařízení namontována, existují možnosti, jak již existující solární zařízení používat spolu s tepelným čerpadlem. Solární techniku můžeme využít pro ohřev TUV nebo ohřev bazénové vody.

Pokud uvažujete o kombinaci solárního ohřevu a tepelného čerpadla do novostavby nebo tam, kde solární zařízení ještě není namontováno, kombinace solárního ohřevu a tepelného čerpadla je nevhodná a nepřinese zádnou zásadní úsporu.Porovnání
nákladů
Výběr
čerpadla

Tepelná čerpadlavzduch/voda a jejich výhody

 • Rychlá návratnost celkové investice
 • Nízké pořizovací náklady na tepelná čerpadla vzduch-voda
 • Témeř žádná údržba po dlouhá léta
 • Nenáročná instalace

Rychlý kontakt

David Zajíček

+420 737 44 48 43

info@tepelnacerpadla-levne.cz

Prodej, montáž a servis čerpadel v regionech: Ostrava, Opava, Havířov, Karviná, Český Těšín, Bohumín, Frýdek-Místek

Nabízíme kvalitní
tepelná čerpadla.